Points by Season for Olga Golovkina - XC

List BTRankDIRankSPRank
2013 List 9 - Valid - 199.04220193.62223990.00373
2013 List 8 - Valid - 199.04219193.62222990.00377
2013 List 7 - Valid - 177.44179170.00182990.00363
2013 List 6 - Valid - 152.28124147.89122990.00345
2013 List 5 - Valid - 147.19108141.88106261.96152
Viewing lists 1–5 of 34
« First ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next › Last »